Merkaba

Merkaba


SKU: 12193004

Merkaba je Božansko svetlosno vozilo za transport iz dimenzije u dimenziju. Kada se ovo svetlosno vozilo aktivira može našu svest direktno projektovati u više dimenzija.

Boja

Veličina

188.00 RSD
188.00 RSD
Merkaba