Politički lider

Politički lider


SKU: 12015033

Turski vojskovođa, revolucionar i državnik koji se smatra ocem moderne Turske. Nakon smrti Ataturk je postao predmetom kulta ličnosti, a po njemu je nazvana kemalizam, koja je dugo bila službenom ideologijom moderne Turske.

Boja

Veličina

512.00 RSD
512.00 RSD
Politički lider